Nieuws

Jan de Roas Sjongers verblijd met

fors bedrag uit statiegeldactie Coop

Mannenkoor Jan de Roas Sjongers in Nieuwehorne werd onlangs zeer verblijd met een cheque van de statiegeldactie van de plaatselijke supermarkt Coop. Dankzij deze actie kon de penningmeester van het koor een bedrag van €629,10 in ontvangst nemen. Klanten van Coop Brouwer konden in het eerste kwartaal van 2019 de waarde van de ingeleverde statiegeldflessen zelf in ontvangst nemen, of bestemmen aan een plaatselijke vereniging. In dit geval de Jan de Roas Sjongers.

Het ingeleverde statiegeld werd door de landelijke Coop-organisatie, met meer dan 300 supermarkten in het land, verdubbeld. Penningmeester Rein Bonsma van het koor toonde zich bijzonder verheugd en verrast door het forse bedrag. Namens het voltallige bestuur bedankte hij de Coop-organistie in het algemeen en de plaatselijke Coop Brouwer in het bijzonder. Hij bracht een uitspraak van ruim en halve eeuw geleden van plaatselijk coiffeur en barbier Hendrik de Vries in herinnering: koopt in den vreemde niet wat eigen dorp u biedt. Hij varieerde daarop met de slogan: Coop in den vreemde niet wat eigen dorp u biedt.

Op de foto het bestuur van de Jan de Roas Sjongers. Achter van links naar rechts voorzitter Evert de Jong, penningmeester Rein Bonsma en Peter Kroeze. Gehurkt Jan Heida en secretaris Joop van den Bent.