Nieuws

Op 24 en 25 februari 2024 hebben een aantal leden van de Jan de Roassjongers weer geholpen bij het parkeren tijdens de schaatswedstrijden NK afstand en all round in het Thialf stadion in Heerenveen, en daarmee weer flink onze kas kunnen spekken.

Repetitie prettig verstoord……

De vaste repetitieavond van de Jan de Roas Sjongers werd donderdagavond 5 oktober prettig verstoord. Precies in de pauze verscheen Henk Mulder ten tonele. Niet om mee te zingen, maar om namens de Rabobank een prachtige cheque te overhandigen. Uit het Rabo Club Support-fonds mocht hij aan voorzitter Evert de Jong een cheque van €336,70 overhandigen. Heel misschien komt Henk Mulder volgend seizoen de gelederen van de Jan de Roas Sjongers versterken, want hij kan goed zingen èn hij woont op loopafstand van de repetitieruimte in dorpshuis De Kiekenhof. Ieder jaar verdeelt de Rabobank een deel van de winst onder clubs en verenigingen in zijn werkgebied. Volgend jaar is Henk Mulder weer van harte welkom op de repetitieavond. Met of zonder cheque van Rabo Club Support…

Gisteravond (5 oktober) kregen wij op onze oefenavond net voor de pauze bezoek van Henk Mulder, medewerker van de Rabobank. Wij waren erg blij met zijn komst, want hij vertelde ons dat de Jan de Roassjongers vanuit de Rabo Club Support actie worden gesteund met een bedrag van € 336,70. Het bedrag werd in de vorm van een cheque overhandigd aan onze voorzitter Evert de Jong.

Gulle gave van Stichting Recreatie.

De aanschaf van de twee tablets plus standers en voetpedalen betekende voor de Jan de Roas Sjongers een forse investering. Gelukkig zijn er organisaties, die dat begrijpen en financiële hulp willen bieden. Zo werd het koor verblijd met een royale gift van de Stichting Recreatie Oude- en Nieuwehorne. Deze stichting beheert de gelden, die overbleven na de grootscheepse actie in de jaren zeventig voor de realisatie van een zwembad in Nieuwehorne. Het zwembad is er nooit gekomen, een groot deel van de actiegelden is gebleven. Van de rente keert de stichting jaarlijks gelden uit aan verenigingen en instanties, die actief zijn op sociaal en cultureel gebied. De Jan de Roas Sjongers zijn de Stichting Recreatie veel dank verschuldigd

Grote technische stap voorwaarts

Het was een hoogst bijzondere repetitie-avond, deze 6e april 2023. Voor het eerst in het 27-jarig bestaan van het koor kwam er geen bladmuziek aan te pas. Dat wil zeggen: geen papieren bladmuziek. Het koor maakte deze week een grote stap voorwaarts: de twee muzikanten, Sitta Bosman en Evert de Jong hadden de stukken namelijk digitaal op een tablet staan. De tijd van ellenlange vellen bladmuziek, soms verdeeld over twee standers, is definitief voorbij. De noten staan nu helder op een tabletscherm. In donkere zalen is voortaan zelfs geen lampje op de stander meer nodig.

Hoe gaat het dan met het omslaan van de pagina’s? Daarvoor beschikken Sitta en Evert over een voetpedaal. Eén klik op de rechterkant van het pedaal en de volgende pagina staat op het scherm. Eén voetklik op de linkerkant zorgt ervoor dat de vorige pagina verschijnt. Er was thuis al wat geoefend, waardoor de eerste digitale repetitie-avond vlekkeloos verliep.

‘Dit hiene wy tsien jier earder ha moatten’ riep een enthousiaste Sitta Bosman.

Deze grote stap voorwaarts betekende wel dat de koorleden niet meer geamuseerd hoefden te wachten totdat Evert eindelijk de vele papieren notenvellen op de stander had staan, soms zelfs op twee standers naast elkaar. Maar het verlies van deze ‘attractie’ woog niet op tegen de grote winst van deze modernisering. In de wereld van de professionele moderne en klassieke muziek maakten de tablets al geruime tijd geleden hun opwachting. De Jan de Roas Sjongers hebben nu hun eigen hedendaagse pedaalridders.

De kas spekken

Tijdens de schaatswedstrijd WK afstanden in Thialf Heerenveen hebben een aantal leden van de Jan de Roassjongers op donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 maart geassisteerd bij het in goede banen leiden van het parkeren van de toeschouwers. Onze penningmeester was hier erg blij mee, want het leverde een mooi bedrag op.

Ook dit jaar hebben wij weer deelgenomen aan de RABO ClubSupport. 34 leden van de RABObank Heerenveen-ZuidOost Friesland brachten hun stem uit op de Jan de Roassjongers, met als resultaat een bedrag van € 403,– in onze clubpot.

Seizoenstart 2022-2023

Het nieuwe seizoen staat voor de deur en op 1 september zijn we weer begonnen. Na het zo geslaagde jubileumjaar hebben we er weer veel zin in, op de agenda staan al een aantal optredens, en we mogen 2 nieuwe leden verwelkomen. Nu maar hopen dat Corona niet weer roet in het eten gaat gooien.

We zijn weer los!!!

De versoepelingen in de lock down van 14 januari maken het weer mogelijk om te mogen zingen met elkaar! Donderdag 20 januari 2022 mochten we weer. Wel met inachtneming van de Coronamaatregelen: mondkapje bij verplaatsingen, zingen 1 1/2 meter uit elkaar, intree met een geldige QR code, en de bar was dicht. Maar we konden weer en wat was dat weer fijn!! Nu maar hopen dat we niet weer in een lock down hoeven, en de bar weer snel open mag!!

Gulle gaven

De Jan de Roas Sjongers zijn in de maand november verblijd met twee gulle gaven.

Ten behoeve van de aanschaf van een muzieknotatieprogramma kreeg het koor van de P.W. Janssen Friesche Stichting een bedrag van €500. Met dat schitterende bedrag konden wij het professionele programma aanschaffen. Met name dirigente Sitta Bosman is daar zeer mee ingenomen.

Voorts werden wij verblijd met een bijdrage uit de pot van Rabobank Club Support. Dankzij de stem van een groot aantal Rabo-leden mochten wij €433 in ontvangst nemen.

Wij zijn beide instanties zeer erkentelijk voor hun financiële ondersteuning. Heel veel dank.

WE ZIJN WEER BEGONNEN!! Op 19 augustus 2021 hebben we onze eerste oefenavond gehad! Heerlijk dat we elkaar weer konden treffen en samen konden zingen! Uiteraard met inachtneming van de Corona basisregels.

Voorlopig weer niet zingen. Door de verontrustende verhalen over een koor in Leiden waar ondanks het naleven van alle Corona maatregelen toch een aantal koorleden besmet raakten, de oplopende besmettingscijfers en de aangescherpte maatregelen door de regering hebben we besloten om voorlopig niet te zingen. Jammer, maar helaas. We hopen op betere tijden!!!

Voorbeeldige start jubileumseizoen 2020-2021

Met de nodige voorzorgsmaatregelen konden de Jan de Roas Sjongers aan het nieuwe seizoen beginnen. De eerste repetitie werd uitstekend bezocht. Dirigente Sitta Bosman was heel tevreden, over opkomst, zowel als over het zingen. De voorbeeldige start was mede te danken aan dorpshuis De Kiekenhof. Het koor kon namelijk beschikken over de grote zaal, zodat probleemloos de vereiste onderlinge afstand van anderhalve meter kon worden toegepast.

Op donderdag 12 maart kwam het koor voor het laatst repeterend bijeen. Het corona-virus zorgde er voor dat voortijdig het seizoen moest worden beëindigd. Ook enkele optredens moesten vanwege de pandemie worden afgeblazen. Voor het komende seizoen is het nog onzeker of de geplande optredens door kunnen gaan.

De Jan de Roas Sjongers zijn bezig met de voorbereidingen voor een feestelijk seizoen. Het koor bestaat in april 2021 namelijk 25 jaar. Gehoopt wordt dat in de loop van het jaar toch een mooi jubileumprogramma kan worden afgewerkt. Vooralsnog blijft het bij repeteren. In de loop van dit jaar zullen meer bijzonderheden over het jubileum bekend worden gemaakt. Als corona mee wil werken…..

WE GAAN WEER BEGINNEN!!!! Donderdag 3 september gaan we weer starten met de repetities. We volgen daarbij uiteraard strikt de richtlijnen van Koornetwerk Nederland en Dorpshuis De Kiekenhof.

WE KUNNEN NIET MEER WACHTEN!!!!!! donderdagavond 13 augustus zouden we met elkaar gaan zingen. Het initiatief hiervoor kwam van ons koorlid Hilbrand Postma. Het weer moest het wel toelaten, want we zouden niet in, maar voor of achter de Kiekenhof zingen. Buiten; voldoende ventilatie dus en afstand houden geen probleem. Helaas, door dreigende onweersluchten met kans op opeens een stortbui waar de electriche piano van Sitta echt niet tegen kan was het niet verantwoord om te beginnen. We stelden het uit naar een week later (20 augustus), maar omdat een aantal koorleden nog met vakantie waren of gingen, waren er toen te weinig zangers. We moeten dus nog even geduld hebben.

Op 18 juni hebben we voor de eerste keer met 14 koorleden samen met Sitta on line gezongen. Een aparte ervaring. Heel leuk om weer even met elkaar te zingen en elkaar (digitaal) te zien

Bizarre tijden, ook voor de Jan de Roas Sjongers

In aanloop naar het 25-jarig bestaan maken de Jan de Roas Sjongers bizarre tijden mee. Vanwege covid-19 moest het seizoen voortijdig worden afgebroken. Een unieke toestand in het (bijna) 25-jarig bestaan. Er was geen gezellige seizoenafsluiting, maar ook geen optredens meer. Het zijn onwerkelijke tijden. En het einde is nog niet helemaal in zicht, al zijn er signalen dat we de goeie kant opgaan. Toch blijven er nog vragen over voor wat betreft het nieuwe seizoen.

Jubileumviering

Aanvankelijk stond 24 april 2021 gepland als dè jubileumdag. Die dag zou er een groot jubileumconcert worden gegeven. Van die datum is inmiddels afgestapt. Het hele jaar 2021 wordt nu als jubileumjaar beschouwd. Een eventueel jubileumconcert zal nu pas eind 2021 worden gegeven. Uiteraard als de omstandigheden zijn verbeterd.

Volgend seizoen

Wat het nieuwe seizoen betreft, er zijn nog tal van onzekerheden. De Kiekenhof (onze thuisbasis) heeft de deuren weer mogen openen. Maar wel op bepaalde voorwaarden, waaronder de anderhalve meter-regel. Voorlopig mogen de kapstokken niet worden gebruikt, de jas moet op de stoel worden gehangen waar men op zit. Ook dienen handen bij binnenkomst te worden gedesinfecteerd en mag maximaal één persoon tegelijk gebruik maken van de toiletten. Dat zijn de voorschriften op dit moment.

Hopelijk zijn de regels in de loop van september verruimd. Maar zingen is nu net een activiteit, die volgens deskundigen makkelijk voor verspreiding van virussen kan zorgen. Afwachten dus.

Als eventueel alternatief stelt dirigente Sitta Bosman voor on line met elkaar te zingen. Het enige dat daarvoor nodig is, is een laptop, computer of telefoon.

Optredens

Er stonden enkele optredens gepland, maar die kunnen onder de huidige omstandigheden niet doorgaan. Het koor blijft contact houden met de instanties en organisaties, waarvoor een optreden gepland stond en ook met mogelijk nieuwe organisaties.

In het weekend van 25 en 26 januari hebben leden van de Jan de Roas Sjongers geholpen bij het in goede banen leiden van het parkeren van de auto’s van bezoekers aan de NK Allround & Sprint schaatswedstrijden in ijsstadion Thialf in Heerenveen. Onze penningmeester was erg blij, want daarmee hebben wij onze kas weer een beetje kunnen spekken.

Op 29 oktober 2019 was “Jan de Roas” bedriuw fan de dei op Omrop Fryslân.

Jan de Roas Sjongers verblijd met

fors bedrag uit statiegeldactie Coop

Mannenkoor Jan de Roas Sjongers in Nieuwehorne werd onlangs zeer verblijd met een cheque van de statiegeldactie van de plaatselijke supermarkt Coop. Dankzij deze actie kon de penningmeester van het koor een bedrag van €629,10 in ontvangst nemen. Klanten van Coop Brouwer konden in het eerste kwartaal van 2019 de waarde van de ingeleverde statiegeldflessen zelf in ontvangst nemen of bestemmen aan een plaatselijke vereniging. In dit geval de Jan de Roas Sjongers.

Het ingeleverde statiegeld werd door de landelijke Coop-organisatie, met meer dan 300 supermarkten in het land, verdubbeld. Penningmeester Rein Bonsma van het koor toonde zich bijzonder verheugd en verrast door het forse bedrag. Namens het voltallige bestuur bedankte hij de Coop-organistie in het algemeen en de plaatselijke Coop Brouwer in het bijzonder. Hij bracht een uitspraak van ruim en halve eeuw geleden van plaatselijk coiffeur en barbier Hendrik de Vries in herinnering: koopt in den vreemde niet wat eigen dorp u biedt. Hij varieerde daarop met de slogan: Coop in den vreemde niet wat eigen dorp u biedt.

Op de foto het bestuur van de Jan de Roas Sjongers. Achter van links naar rechts voorzitter Evert de Jong, penningmeester Rein Bonsma en Peter Kroeze. Gehurkt Jan Heida en secretaris Joop van den Bent.