(corona) Nieuws

WE ZIJN WEER BEGONNEN!! Op 19 augustus hebben we onze eerste oefenavond gehad! Heerlijk dat we elkaar weer konden treffen en samen konden zingen! Uiteraard met inachtneming van de Corona basisregels.

WE DURVEN WEER TE DENKEN AAN BEGINNEN!!

Met de versoepelingen van 27 juni gaat het gelukkig weer mogelijk worden om te gaan zingen met elkaar. Een jaar niet gezongen; we hebben er weer heel veel zin in. Als alles blijft gaan zoals het nu lijkt starten we op 19 augustus met de oefenavonden, en hebben op 4 september ons eerste optreden op de Cultuurmarkt in Heerenveen.

Voorlopig weer niet zingen. Door de verontrustende verhalen over een koor in Leiden waar ondanks het naleven van alle Corona maatregelen toch een aantal koorleden besmet raakten, de oplopende besmettingscijfers en de aangescherpte maatregelen door de regering hebben we besloten om voorlopig niet te zingen. Jammer, maar helaas. We hopen op betere tijden!!!

Voorbeeldige start jubileumseizoen

Met de nodige voorzorgsmaatregelen konden de Jan de Roas Sjongers aan het nieuwe seizoen beginnen. De eerste repetitie werd uitstekend bezocht. Dirigente Sitta Bosman was heel tevreden, over opkomst, zowel als over het zingen. De voorbeeldige start was mede te danken aan dorpshuis De Kiekenhof. Het koor kon namelijk beschikken over de grote zaal, zodat probleemloos de vereiste onderlinge afstand van anderhalve meter kon worden toegepast.

Op donderdag 12 maart kwam het koor voor het laatst repeterend bijeen. Het corona-virus zorgde er voor dat voortijdig het seizoen moest worden beëindigd. Ook enkele optredens moesten vanwege de pandemie worden afgeblazen. Voor het komende seizoen is het nog onzeker of de geplande optredens door kunnen gaan.

De Jan de Roas Sjongers zijn bezig met de voorbereidingen voor een feestelijk seizoen. Het koor bestaat in april 2021 namelijk 25 jaar. Gehoopt wordt dat in de loop van het jaar toch een mooi jubileumprogramma kan worden afgewerkt. Vooralsnog blijft het bij repeteren. In de loop van dit jaar zullen meer bijzonderheden over het jubileum bekend worden gemaakt. Als corona mee wil werken…..

WE GAAN WEER BEGINNEN!!!! Donderdag 3 september gaan we weer starten met de repetities. We volgen daarbij uiteraard strikt de richtlijnen van Koornetwerk Nederland en Dorpshuis De Kiekenhof.

WE KUNNEN NIET MEER WACHTEN!!!!!! donderdagavond 13 augustus zouden we met elkaar gaan zingen. Het initiatief hiervoor kwam van ons koorlid Hilbrand Postma. Het weer moest het wel toelaten, want we zouden niet in, maar voor of achter de Kiekenhof zingen. Buiten; voldoende ventilatie dus en afstand houden geen probleem. Helaas, door dreigende onweersluchten met kans op opeens een stortbui waar de electriche piano van Sitta echt niet tegen kan was het niet verantwoord om te beginnen. We stelden het uit naar een week later (20 augustus), maar omdat een aantal koorleden nog met vakantie waren of gingen, waren er toen te weinig zangers. We moeten dus nog even geduld hebben.

Op 18 juni hebben we voor de eerste keer met 14 koorleden samen met Sitta on line gezongen. Een aparte ervaring. Heel leuk om weer even met elkaar te zingen en elkaar (digitaal) te zien

Bizarre tijden, ook voor de Jan de Roas Sjongers

In aanloop naar het 25-jarig bestaan maken de Jan de Roas Sjongers bizarre tijden mee. Vanwege covid-19 moest het seizoen voortijdig worden afgebroken. Een unieke toestand in het (bijna) 25-jarig bestaan. Er was geen gezellige seizoenafsluiting, maar ook geen optredens meer. Het zijn onwerkelijke tijden. En het einde is nog niet helemaal in zicht, al zijn er signalen dat we de goeie kant opgaan. Toch blijven er nog vragen over voor wat betreft het nieuwe seizoen.

Jubileumviering

Aanvankelijk stond 24 april 2021 gepland als dè jubileumdag. Die dag zou er een groot jubileumconcert worden gegeven. Van die datum is inmiddels afgestapt. Het hele jaar 2021 wordt nu als jubileumjaar beschouwd. Een eventueel jubileumconcert zal nu pas eind 2021 worden gegeven. Uiteraard als de omstandigheden zijn verbeterd.

Volgend seizoen

Wat het nieuwe seizoen betreft, er zijn nog tal van onzekerheden. De Kiekenhof (onze thuisbasis) heeft de deuren weer mogen openen. Maar wel op bepaalde voorwaarden, waaronder de anderhalve meter-regel. Voorlopig mogen de kapstokken niet worden gebruikt, de jas moet op de stoel worden gehangen waar men op zit. Ook dienen handen bij binnenkomst te worden gedesinfecteerd en mag maximaal één persoon tegelijk gebruik maken van de toiletten. Dat zijn de voorschriften op dit moment.

Hopelijk zijn de regels in de loop van september verruimd. Maar zingen is nu net een activiteit, die volgens deskundigen makkelijk voor verspreiding van virussen kan zorgen. Afwachten dus.

Als eventueel alternatief stelt dirigente Sitta Bosman voor on line met elkaar te zingen. Het enige dat daarvoor nodig is, is een laptop, computer of telefoon.

Optredens

Er stonden enkele optredens gepland, maar die kunnen onder de huidige omstandigheden niet doorgaan. Het koor blijft contact houden met de instanties en organisaties, waarvoor een optreden gepland stond en ook met mogelijk nieuwe organisaties.

In het weekend van 25 en 26 januari hebben leden van de Jan de Roas Sjongers geholpen bij het in goede banen leiden van het parkeren van de auto’s van bezoekers aan de NK Allround & Sprint schaatswedstrijden in ijsstadion Thialf in Heerenveen. Onze penningmeester was erg blij, want daarmee hebben wij onze kas weer een beetje kunnen spekken.

Op 29 oktober 2019 was “Jan de Roas” bedriuw fan de dei op Omrop Fryslân.

Jan de Roas Sjongers verblijd met

fors bedrag uit statiegeldactie Coop

Mannenkoor Jan de Roas Sjongers in Nieuwehorne werd onlangs zeer verblijd met een cheque van de statiegeldactie van de plaatselijke supermarkt Coop. Dankzij deze actie kon de penningmeester van het koor een bedrag van €629,10 in ontvangst nemen. Klanten van Coop Brouwer konden in het eerste kwartaal van 2019 de waarde van de ingeleverde statiegeldflessen zelf in ontvangst nemen of bestemmen aan een plaatselijke vereniging. In dit geval de Jan de Roas Sjongers.

Het ingeleverde statiegeld werd door de landelijke Coop-organisatie, met meer dan 300 supermarkten in het land, verdubbeld. Penningmeester Rein Bonsma van het koor toonde zich bijzonder verheugd en verrast door het forse bedrag. Namens het voltallige bestuur bedankte hij de Coop-organistie in het algemeen en de plaatselijke Coop Brouwer in het bijzonder. Hij bracht een uitspraak van ruim en halve eeuw geleden van plaatselijk coiffeur en barbier Hendrik de Vries in herinnering: koopt in den vreemde niet wat eigen dorp u biedt. Hij varieerde daarop met de slogan: Coop in den vreemde niet wat eigen dorp u biedt.

Op de foto het bestuur van de Jan de Roas Sjongers. Achter van links naar rechts voorzitter Evert de Jong, penningmeester Rein Bonsma en Peter Kroeze. Gehurkt Jan Heida en secretaris Joop van den Bent.