(corona) Nieuws

Op 18 juni hebben we voor de eerste keer met 14 koorleden samen met Sitta on line gezongen.

Bizarre tijden, ook voor de Jan de Roas Sjongers

In aanloop naar het 25-jarig bestaan maken de Jan de Roas Sjongers bizarre tijden mee. Vanwege covid-19 moest het seizoen voortijdig worden afgebroken. Een unieke toestand in het (bijna) 25-jarig bestaan. Er was geen gezellige seizoenafsluiting, maar ook geen optredens meer. Het zijn onwerkelijke tijden. En het einde is nog niet helemaal in zicht, al zijn er signalen dat we de goeie kant opgaan. Toch blijven er nog vragen over voor wat betreft het nieuwe seizoen.

Jubileumviering

Aanvankelijk stond 24 april 2021 gepland als dè jubileumdag. Die dag zou er een groot jubileumconcert worden gegeven. Van die datum is inmiddels afgestapt. Het hele jaar 2021 wordt nu als jubileumjaar beschouwd. Een eventueel jubileumconcert zal nu pas eind 2021 worden gegeven. Uiteraard als de omstandigheden zijn verbeterd.

Volgend seizoen

Wat het nieuwe seizoen betreft, er zijn nog tal van onzekerheden. De Kiekenhof (onze thuisbasis) heeft de deuren weer mogen openen. Maar wel op bepaalde voorwaarden, waaronder de anderhalve meter-regel. Voorlopig mogen de kapstokken niet worden gebruikt, de jas moet op de stoel worden gehangen waar men op zit. Ook dienen handen bij binnenkomst te worden gedesinfecteerd en mag maximaal één persoon tegelijk gebruik maken van de toiletten. Dat zijn de voorschriften op dit moment.

Hopelijk zijn de regels in de loop van september verruimd. Maar zingen is nu net een activiteit, die volgens deskundigen makkelijk voor verspreiding van virussen kan zorgen. Afwachten dus.

Als eventueel alternatief stelt dirigente Sitta Bosman voor on line met elkaar te zingen. Het enige dat daarvoor nodig is, is een laptop, computer of telefoon.

Optredens

Er stonden enkele optredens gepland, maar die kunnen onder de huidige omstandigheden niet doorgaan. Het koor blijft contact houden met de instanties en organisaties, waarvoor een optreden gepland stond en ook met mogelijk nieuwe organisaties.

In het weekend van 25 en 26 januari hebben leden van de Jan de Roas Sjongers geholpen bij het in goede banen leiden van het parkeren van de auto’s van bezoekers aan de NK Allround & Sprint schaatswedstrijden in ijsstadion Thialf in Heerenveen. Onze penningmeester was erg blij, want daarmee hebben wij onze kas weer een beetje kunnen spekken.

Op 29 oktober 2019 was “Jan de Roas” bedriuw fan de dei op Omrop Fryslân.

Jan de Roas Sjongers verblijd met

fors bedrag uit statiegeldactie Coop

Mannenkoor Jan de Roas Sjongers in Nieuwehorne werd onlangs zeer verblijd met een cheque van de statiegeldactie van de plaatselijke supermarkt Coop. Dankzij deze actie kon de penningmeester van het koor een bedrag van €629,10 in ontvangst nemen. Klanten van Coop Brouwer konden in het eerste kwartaal van 2019 de waarde van de ingeleverde statiegeldflessen zelf in ontvangst nemen of bestemmen aan een plaatselijke vereniging. In dit geval de Jan de Roas Sjongers.

Het ingeleverde statiegeld werd door de landelijke Coop-organisatie, met meer dan 300 supermarkten in het land, verdubbeld. Penningmeester Rein Bonsma van het koor toonde zich bijzonder verheugd en verrast door het forse bedrag. Namens het voltallige bestuur bedankte hij de Coop-organistie in het algemeen en de plaatselijke Coop Brouwer in het bijzonder. Hij bracht een uitspraak van ruim en halve eeuw geleden van plaatselijk coiffeur en barbier Hendrik de Vries in herinnering: koopt in den vreemde niet wat eigen dorp u biedt. Hij varieerde daarop met de slogan: Coop in den vreemde niet wat eigen dorp u biedt.

Op de foto het bestuur van de Jan de Roas Sjongers. Achter van links naar rechts voorzitter Evert de Jong, penningmeester Rein Bonsma en Peter Kroeze. Gehurkt Jan Heida en secretaris Joop van den Bent.