Wie zijn wij

                                 JAN DE ROAS SJONGERS:

            WEER EENS WAT ANDERS / WERRIS WAT OARS

In 1996 werd in Nieuwehorne het koor Jan de Roas Sjongers opgericht. Een koor bestaande uit louter mannen, echter wel onder leiding van een vrouwelijke dirigent. Het is vernoemd naar de bekende Friese straatzanger Jan de Roos, die tot zijn overlijden in 1979 vele jaren in de stad Groningen woonde. Hij werd 83 jaar oud. Heel Noord-Nederland was zijn werkterrein. Meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_de_Roos_(artiest)

Het koor wil als Jan de Roas Sjongers de naam van deze markante volksfiguur in ere houden.

Het omvangrijke repertoire van de Jan de Roas Sjongers is zeer gevarieerd. Het kent vele genres, uit vele landen. De talrijke wereldse liederen, vaak met een volksaardig karakter, worden in meerdere talen gezongen, zoals Nederlands, Fries, Engels. Met dit bijzondere repertoire onderscheiden de Jan de Roas Sjongers zich van de meeste andere koren. Vandaar ook de slogan: Jan de Roas Sjongers, weer eens wat anders / werris wat oars.

Dirigente en begeleidster op piano is sinds vele jaren Sitta Bosman. Zij schrijft, componeert en arrangeert ook verscheidene liederen voor het koor. De begeleiding bestaat verder uit accordeon, contrabas, gitaar, banjo, autoharp, cornemuse en een variƫteit van percussie-instrumenten. De Jan de Roas Sjongers treden regelmatig op in serviceflats, verpleeg- en verzorgingshuizen en in kerktheaters.Daarnaast zorgt het koor elk jaar voor een gepaste omlijsting bij de plaatselijke 4 mei-herdenking. Tevens geeft het jaarlijks sfeervolle concerten in de kerstperiode.

Het huidige bestuur van de Jan de Roassjongers bestaat uit:

Evert de Jong, voorzitter

Joop van den Bent, secretaris

Rein Bonsma, penningmeester

Jan Heida

Peter Kroeze