Wat hebben wij gedaan

Bewoners van De Dilgt in Haren riepen om meer van de JdeRS

De Jan de Roas Sjongers gaven donderdag 20 februari een avondvullend concert in woonzorgcentrum De Dilgt in Haren. De grotendeels Groninger bewoners hadden veel waardering voor het zeer gevarieerde repertoire van het koor. De uit Friesland afkomstige personen konden vooral de Friestalige liederen zeer waarderen. De kans is groot dat de Jan de Roas Sjongers in de toekomst ook gaan optreden in andere locaties van Zinn, de zorgorganisatie waar De Dilgt onder valt. Aan de eind van het concert riep een aantal bewoners van De Dilgt dat zij nog meer wilde horen. Helaas was de beschikbare tijd voorbij. Maar de kans is groot dat het koor in de toekomst vanwege dit succes opnieuw naar Haren afreist om daar voor de bewoners van De Dilgt weer op te treden.

* opgenomen door Jolanda Jansma

Enthousiast publiek in Oranjewoudflat Heerenveen

De Jan de Roas Sjongers traden donderdag 22 januari op in de Oranjewoudflat in Heerenveen. Het was al weer de vierde keer dat het koor in deze serviceflat optrad. En aan de enthousiaste reacties van het publiek te horen zal het daar waarschijnlijk ook niet het laatste optreden zijn. Aan het eind van het concert scandeerden de toehoorders ‘bis, bis’. Het repertoire was in vergelijking met het optreden van vorig jaar sterk vernieuwd. ‘Jullie moeten volgend jaar beslist weer komen. Dan wil ik er weer bij zijn’, reageerde de oudste inwoonster van de Oranjewoudflat, de 102-jarige To Molenmaker. De volle recreatiezaal van de flat beloonde het zeer gevarieerde optreden met een staande ovatie.

JAN DE ROAS SJONGERS IN DE KOMPENIJE JUBBEGA

In het kader van de Moanne fan it Erfskip zongen de Jan de Roas Sjongers woensdag 13 november in de gymzaal van het multifunctioneel gebouw De Kompenije in Jubbega. Het concert was een initiatief van het weekblad Sa! dat een reeks aan activiteiten heeft georganiseerd in het kader van de Moanne fan it Erfskip. Het concert bestond uit twee delen. Voor de pauze zong het koor De Reade Hoeke uit Heerenveen. Na de pauze werd het programma gevuld door de Jan de Roas Sjongers. Uit het brede repertoire van het koor werden liederen gezongen, die pasten bij de Moanne fan it Erfskip. Zo werden liederen ten gehore gebracht op teksten van dorpsdichter en natuurman Geart Jabiks van den Berg, op muziek gezet door dirigente en begeleidster Sitta Bosman, liederen uit de Mauthausencyclus van Mikis Theodorakis, van Friese teksten voorzien van Baukje Wytsma, liederen die zijn geschreven door gevangenen in concentratiekamp Theresienstadt en andere liederen, die pasten in de sfeer van deze avond. Ook ditmaal kreeg het koor veel waardering en complimenten voor het zingen en het bijzondere, op het onderwerp toegesneden repertoire.

Veel bijval voor Jan de Roas Sjongers in volle Doopsgezinde kerk van Heerenveen

Op vrijdag 1 november 2019 gaven de Jan de Roas Sjongers hun eerste concert in het nieuwe seizoen. In de afgeladen volle Doopsgezinde kerk van Heerenveen kreeg het koor veel bijval van het enthousiaste publiek. Na afloop werden zangers en dirigente Sitta Bosman overladen met complimenten. Ook spreekstalmeester Jappie Kuiper werd geprezen voor zijn originele wijze van presenteren. Het programma was weer zeer gevarieerd en veeltalig. Andermaal bleek dat de grote verscheidenheid aan genres door de toehoorders op prijs wordt gesteld. Gevoelige songs werden afgewisseld met Friese liedjes (waarvan een groot deel door Sitta Bosman geschreven), swingende Engelstalige bluesnummers en enkele meezingmedleys, waaronder een selectie uit de tv-serie Ja zuster, nee zuster, die massaal werd meegezongen. Het was een succesvolle start van een nieuw seizoen.

* opgenomen door Sietze Hofsra

Optredens in seizoen 2018-2019

1 December zongen wij in Lindestede te Wolvega op uitnodiging van haar familie ter ere van de 91ste verjaardag van mevrouw vd Molen-de Haan, die lange tijd in Oude- en Nieuwehorne heeft gewoond. Mevrouw vd Molen wilde na afloop graag dat alle koorleden bij haar langs kwamen (ze is slecht ziend en rolstoelgebonden) om hen persoonlijk te bedanken. Ze had voor alle koorleden een attentie.

21 december verzorgden wij een Concert in Kerstsfeer in de Bonifatiuskerk van Oldeberkoop


Op 9 februari waren wij te zien en te horen bij het Kultuurklank festival in de Rinkelbom in Heerenveen

Op 7 maart trad het koor op in de Oranjewoud-flat in Heerenveen. Een volle zaal heeft genoten van het optreden. De reacties na afloop waren zeer lovend. Oudste toehoorder was mevrouw To Molemaker; zij werd onlangs 100 jaar. Ook oud-koorlid Willem Post en zijn vrouw, sinds drie jaar bewoners van de Oranjewoud-flat, zaten in de zaal. Willem kon enkele van de liederen zelfs nog meezingen. ‘Jullie moeten gauw een keertje terugkomen’, aldus één van de aanwezige vrouwelijke toehoorders na afloop.

Op vrijdag 15 maart traden de Jan de Roas Sjongers op in het wooncomplex Joris in ’t Veld-State in het centrum van Heerenveen. Vier jaar geleden trad het koor hier ook al eens op. Het werd een prettig weerzien. Het optreden begon met een muzikale gelukwens aan het adres van bewoner Gerrit Nijzing, de vader van koorlid Henk. Nijzing senior werd deze dag 96 jaar. Ook in Joris in ’t Veld-State ontmoetten enkele koorleden oude bekenden. Onder wie de 80-jarige Sietske Bruinsma-de Jong, geboren en getogen in Oudehorne. Zij waardeerde in het bijzonder de door dirigent en begeleider Sitta Bosman op muziek gezette gedichten van volksdichter Geert-Jabiks van den Berg, die veel rondzwierf op de Kiekenberg in Oudehorne. Na afloop nodigde een bewoonster het koor uit om over drie jaar terug te komen. Op haar 95ste verjaardag….Veel publiek bij Matineeconcert

Op zondagmiddag 14 april gaven wij onder de bezielende leiding van dirigente en pianiste Sitta Bosman een matineeconcert in onze thuisbasis De Kiekenhof in Nieuwehorne. Het was een zeer geslaagd optreden. De publieke belangstelling was groot; de zaal was nagenoeg volledig gevuld. Het was een concert met verrassingen. Zo kwam de 10-jarige Ruben Regeling uit Emmeloord ineens het toneel op en zong bijzonder zuiver het lied Song for the Mira. Een staande ovatie was de beloning. Ouders en opa en oma konden terecht trots zijn op Rubens prachtige optreden. De mannen verlieten tijdens het concert het podium om staande te midden van het publiek – deels a capella – het lied Steal Away te zingen. Tijdens het afsluitende Take me Home zong een delegatie van MeiMeKoar uit Jirnsum staande in de zaal spontaan mee. Sitta Bosman leidt en begeleidt ook dit koor. Na afloop kreeg het koor veel lovende woorden voor het concert. In het bijzonder werd de gevarieerdheid van het repertoire geprezen. 

* opgenomen door Simone Bonsma, Ilse van Batenburg en Sietze Hofstra

Jan de Roas Sjongers op 4 mei-herdenking Nieuwehorne

Voor de zevende keer op rij werkten de Jan de Roas Sjongers mee aan de jaarlijkse 4 mei-herdenking in eigen woonplaats Nieuwehorne. In een afgeladen volle kerk zong het koor zes heel toepasselijke liederen. Daarbij (weer) een nieuw lied, Nijs, geschreven door dirigente en pianiste Sitta Bosman. Het is een actuele interpretatie van het lied Wijnglas, dat cabaretier Jean Louis Pisuisse ruim 100 jaar geleden zong.

Ook de liederen Wy sjonge foar de frede, Bange Nacht en Dream zijn geschreven door Sitta Bosman. Het lied Flechtling komt uit de Mauthausen Cyclus van Mikis Theodorakis, op Friese tekst gezet door Baukje Wytsma. Tot slot zongen de Jan de Roas Sjongers Alles Kin, oorspronkelijk geschreven door Karel Svenk in concentratiekamp Theresienstadt in Tsjechie. De Friese tekst is geschreven door Evert de Jong.

Aan de zeer stijlvolle herdenking werd verder meegewerkt door leden van muziekvereniging De Vrije Fries.

* opgenomen door Ilse van Batenburg

Citaat van de website van Sa24.nl: De mannen van de Jan de Roas Sjongers zingen nummers met een link naar oorlog en strijd voor rechtvaardigheid. Indruk maakt het laatste lied ‘Alles Kin’, een bewerking van de Terezin Mars. Dit lied werd in concentratiekamp Theresienstadt altijd aan het einde gezongen van de revues en cabarets die daar regelmatig werden gespeeld. Een kracht gevend nummer met in het Fries vertaalde tekst. ‘Fertrouwen in ús hert’, ‘Wy bûge net’ en ‘Eltse dei bringt nije moed.’

Het volledige verslag van de 4 mei herdenking in Nieuwehorne is te vinden op de website van Sa onder de link: https://sa24.nl/wy-buge-net/