Wat hebben wij gedaan

Seizoen 2022-2023

Verzoeknummer in Joris in ’t Veldstate Heerenveen

Vier jaar geleden traden de Jan de Roas Sjongers voor ‘t laatst op in woonzorgcentrum Joris in ’t Veldstate in Heerenveen. Dat optreden was bij een aantal bewoners goed blijven hangen. Zo kon het dan ook gebeuren dat het koor opnieuw een optreden mocht verzorgen in dit fraaie woonzorgcomplex in het centrum van Heerenveen. Opmerkelijk was dat bij binnenkomst van het koor een van de bewoonsters direct vroeg: ‘Sjonge jim dat liet oer de Kiekenberch ek?’ Zij bedoelde: ‘It doarp fan myn bernetiid’, een lied over de geschiedenis van Oude- en Nieuwehorne, waarin de Kiekenberg wordt genoemd. Bewoonster Sietske was daar 84 jaar geleden geboren. Het koor kon aan haar verzoek voldoen. Het werd een van de hoogtepunten van het concert, dat werd beloond met een staande ovatie. Er waren bloemen voor dirigente en begeleidster op de piano Sitta Bosman. Het was een mooie afsluiting van een druk en succesvol seizoen.

Heroptreden in zorgcentrum Suderigge Lemmer

Ook in woonzorgcentrum Suderigge in Lemmer waren de Jan de Roas Sjongers geen onbekenden. Enkele jaren geleden verzorgde het koor al eens een optreden in dit centrum in het Friese vissersdorp. Opnieuw was op deze eerste dag van de maand april de belangstelling groot. Niet alleen van de meer dan zeventig bewoners van het centrum zelf; ook tal van bewoners van de zeventien aanleunwoningen waren van de partij.

Het koor was behoorlijk gehandicapt. Een aantal zangers moest om verschillende redenen verstek laten gaan. Het succes van het concert was er desondanks niet minder om. De reacties waren heel enthousiast. Na afloop werden zangers en dirigente/begeleidster Sitta Bosman royaal getrakteerd op complimenten en bedankjes. ‘Jim mutte gauris wer komme,’ klonk het in onvervalst Lemsters. Dat doen we graag.

Voor de derde keer in Mariënbosch Heerenveen

In de loop van het 27-jarig bestaan hadden de Jan de Roas Sjongers al twee keer eerder opgetreden in woonzorgcentrum Mariënbosch in Heerenveen. Op 23 maart maakte het koor onder leiding van Sitta Bosman voor de derde keer zijn opwachting. Opnieuw werd het gevarieerde programma bijzonder gewaardeerd. Een staande ovatie onderstreepte die waardering. En de talrijke toehoorders konden blijven staan, want op speciaal verzoek werd tot slot het Frysk Folksliet gezongen.

Voor koorlid Jan Heida had het optreden iets heel bijzonders, want het concert bijgewoond door zijn moeder en oud-inwoonster van Nieuwehorne, Sippie Heida. Zij is met 102 jaar de oudste bewoonster van Mariënbosch. Het betekende het vierde optreden van de Jan de Roas Sjongers dit jaar.

Er staan nog vier concerten gepland, waaronder drie in de provincie Groningen. Dat aantal kan nog verder oplopen, want er zijn serieuze contacten voor optredens in de loop van dit jaar.

Dankbaar optreden in Doniahiem Sint Nicolaasga

Ruim vijf jaar geleden maakten de Jan de Roas Sjongers voor het eerst hun opwachting in woonzorgcentrum Doniahiem in Sint Nicolaasga. Op de tweede zaterdag van maart 2023 volgde de reprise. Een groot deel van de zestig bewoners was naar de recreatiezaal gekomen. Zij beleefden een heerlijke middag. Een aantal liedjes werd spontaan meegezongen. Bij sommigen riep de naam van straatzanger Jan de Roos jeugdherinneringen. ‘Als kind waren wij bang voor hem. Hij was een imposante verschijning’, aldus een der bewoners. Onder aanvoering van dirigente en pianiste Sitta Bosman werd een zeer gevarieerd programma afgewerkt, dat bij iedereen zeer in de smaak viel. ‘Jim moatte mar gauris werkomme,’ was een van de dankbare reacties van de toehoorders, die het optreden beloonden met een lang applaus. Wie weet…..

Rinkelbom 18-02-2023

En daar stonden de Jan de Roas sjongers zaterdag morgen 11.45 uur op het podium van de Rinkelbom in Heerenveen als deelnemer aan het Cultuurkans festival, een project van Atelier Majeure.

Zonder onze accordeonist (herstellend van een knieoperatie) maar voor deze gelegenheid met bassist Wieb vd Meulen hebben wij daar een half uur een staaltje van ons kunnen laten horen. Gehoord de reacties van mensen uit de zaal viel onze presentatie daar erg in de smaak.

Al weer een mooi, geslaagd concert, ditmaal in Balk

In een ver verleden hebben de Jan de Roas Sjongers al eens opgetreden in woonzorgcentrum Talma Hiem in Balk. Op zaterdag 21 januari ging het koor hier op herhaling. De volle recreatiezaal – bijna 80 toehoorders – kregen een mooi, gevarieerd en veelal ook herkenbaar repertoire voorgeschoteld. De slogan van het koor Werris wat oars, weer eens wat anders, werd helemaal recht gedaan. Dat vonden ook de aanwezigen, die na afloop het koor bedolven onder applaus en complimenten. ‘Het is lang geleden dat we hier zo’n prachtig koor hebben gehad,’ aldus een zeer tevreden luisteraar.

Na drie jaar terug in De Dilgt in Haren

Drie jaar geleden traden de Jan de Roas Sjongers voor de eerste keer op in woonzorgcentrum De Dilgt in Haren bij Groningen. Dat werd een groot succes. Reden om het koor nog eens terug te vragen voor een tweede optreden. Dat kon vooralsnog niet doorgaan. Daar stak meneer covid een stokje voor.

Maar vrijdag de dertiende januari 2023 waren alle hindernissen gelukkig verdwenen en werd in de grote recreatiezaal van het fraaie zorgcentrum een nieuw optreden verzorgd. En ook nu waren na afloop de loftuitingen niet van de lucht. Eén van de bewoonsters riep tegen dirigente en begeleidster Sitta Bosman: ‘Het was fantastisch.’ Veel van de aanwezigen hebben straatzanger Jan de Roos nog goed gekend; hij was in Groningen een bekende verschijning. De roep om nog een keertje in De Dilgt te komen zingen was algemeen. De Jan de Roas Sjongers gaan graag op herhaling.

Enthousiaste reacties van publiek op Kerstconcert in Heerenveen

Het laatste optreden in dit jaar van de Jan de Roas Sjongers vond vrijdagavond 23 december plaats in de nagenoeg uitverkochte Doopsgezinde Kerk van Heerenveen. Het werd een bijzonder geslaagd concert in kerstsferen, althans te oordelen naar de langdurige staande ovatie na afloop. Dirigente en begeleidster Sitta Bosman legde met dit optreden veel eer in. Dat zij na afloop speciaal in de bloemetjes werd gezet was dan ook volkomen terecht.

In meerdere opzichten was dit een bijzonder concert. Het betrof in de eerste plaats de keuze van het repertoire. Dat was zeer toepasselijk, gevarieerd en met tal van solisten. Waaronder drie vrouwelijke begeleiders en solisten. Zij zorgden voor een prachtige, verrassende meerwaarde aan het concert. Bea Gruppen (ukelele, gitaar zang), Hilleke van der Molen (gitaar, zang) en Ilse van Batenburg (blokfluiten en diverse percussie-instrumenten) werden rijkelijk beloond door het publiek. Wat het concert mede zo bijzonder en verrassend maakte waren de muzikale bijdragen van de koorleden Henk Nijzing (cornamuse, een Franse doedelzak) en Menno Dijkstra (kerkorgel).

Hiermee kwam een eind aan de optredens in 2022. Voor 2023 staan er al weer enkele concerten gepland, waaronder op vrijdag 13 januari in woonzorglocatie De Dilgt in Haren en zaterdag 21 januari in woonzorgcentrum Talma Hiem in Balk. En er is na het succes van gisteren ook al een serieuze aanvraag voor een kerstconcert in 2023…. Voor nu voor alle bezoekers van onze website: fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2023.

Onderstaand een impressie van het concert.

Oude bekenden in voormalige Oranjewoudflat.

Een paar jaar geleden traden de Jan de Roas Sjongers al eens op in wat toen nog de Oranjewoudflat in Heerenveen heette. Twee jaar gelden werd de flat gesloopt om plaats te maken voor 154 appartementen, deels koop, deels huur, verdeeld over zes woonblokken. Service Appartementen Oranjewoud heet het complex nu. Vrijdagmiddag 16 december maakte het koor onder aanvoering van dirigente en pianiste Sitta Bosman zijn rentree. De centraal gelegen recreatieruimte was tot op de laatste plaats bezet. Deze ruimte verkeert nog in de afbouwfase, maar dat deed nauwelijks afbreuk aan het buitengewoon geslaagde en zeer gewaardeerde concert in kerstsferen. Ook de nieuwe directeur was vol lof over het optreden. Onder de aanwezigen zat ook een drietal bekende oud-inwoners van Nieuwehorne. Als de recreatieruimte in de loop van volgende jaar is voltooid willen de Jan de Roas Sjongers graag op herhaling.

Jan de Roas Sjongers in zwevende sferen

Op zondagavond 11 december zongen de Jan de Roas Sjongers in een zeer bijzondere ambiance: de Orchideeënhoeve in Luttelgeest, waar tot einde van het jaar de zogenoemde kaarsjesavonden worden georganiseerd. Het is een jaarlijks festijn, waar duizenden belangstellenden op afkomen. In de door ontelbare (echte) kaarsen verlichte hal vande sprookjesachtige ‘zwevende’ bloementuin hangen duizenden kleurrijke bloemen en planten. De zangers en begeleid(st)ers hielden het gedurende het optreden niet helemaal droog. Regelmatig vielen er waterdruppels uit de hangende planten op hun hoofden (en instrumenten). Het werd een gedenkwaardig optreden in kerstsfeer, waar veel aanwezigen zittend, dan wel voorbijwandelend van hebben genoten.

Mooi concert in Coornhertstate

De Jan de Roas Sjongers gaven op zaterdagmiddag 5 november een mooi en zeer geslaagd concert in Coornhert State in Heerenveen. De recreatiezaal van het verzorgingstehuis was nagenoeg volledig bezet. Er werd onder leiding van dirigente en pianiste Sitta Bosman een gevarieerd en herkenbaar repertoire ten gehore gebracht, dat zeer in de smaak viel bij de toehoorders.

Het dak bleef op de Sionskerk…..

Het optreden van de Jan de Roas Sjongers, op vrijdag 30 september in de Sionskerk in Oudeschoot, was in diverse media aangekondigd als ‘het dak gaat er af met een concert van de Jan de Roas Sjongers.’ Gelukkig is dat niet gebeurd, maar het talrijke publiek in de PKN-kerk was zeer enthousiast over het optreden. Voorzitter Sibbe Hoekstra van de organiserende werkgroep Zin in Zuid toonde zich met name enthousiast over het zeer gevarieerde repertoire van het koor. Onder aanvoering van en op piano begeleid door dirigente Sitta Bosman (samen met Evert de Jong, accordeon en Joop van den Bent, banjo en gitaar) werd een avondvullend programma vol variatie afgewerkt. Het publiek beloonde het concert met een staande ovatie.

Seizoen 2021-2022

Jubileumconcerten doorslaand succes.

De twee jubileumconcerten van de Jan de Roas Sjongers zijn een doorslaand succes geworden. Op zaterdagavond 21, zowel als op zondagmiddag 22 mei, was de grote zaal van dorpshuis De Kiekenhof nagenoeg volledig bezet. Dat betekent over beide dagen meer dan 300 toeschouwers. In april 2021 bestond het koor 25 jaar, maar vanwege covid kon toen geen jubileum gevierd worden.

Onder de bezielende leiding van dirigente Sitta Bosman was een zeer gevarieerd programma samengesteld, dat op bepaalde punten bijna een revue-achtig karakter kreeg. Mede dankzij de bijdragen van veertien sponsoren konden de concerten uitgevoerd worden. De toeschouwers reageerden zeer enthousiast op de voorstelling. Een staande ovatie was de beloning.

De vaste begeleiding werd weer verzorgd door dirigente Sitta Bosman achter de piano en Evert de Jong op accordeon. Maar voor deze bijzondere gelegenheid werd het koor extra ondersteund door een acht personen sterk begeleidingsorkest, met viool, gitaren, ukelele, percussie, cello, bas en drums.

Hieronder is het hele concert te zien, gesplitst in voor en na de pauze.

Het seizoen is hiermee afgesloten. In september wordt een begin gemaakt met een nieuw seizoen, het 27e. Voor wie mee wil zingen met de Jan de Roas Sjongers, de repetitievond op donderdag staat open voor belangstellenden. Kandidaat-leden kunnen zich aanmelden bij Jan Heida: janheida50@hotmail.com.

Zingen voor jubilerend familiebedrijf Kuperus

Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van Installatie- en Mechanistiebedrijf Kuperus in Oudehorne gaven de Jan de Roas Sjongers in de grote bedrijfskantine op zaterdagmiddag 7 mei een feestelijk concert. Veel belangstellenden waren afgekomen op de open dag van het familiebedrijf, dat zeventig jaar geleden begon als eenvoudige dorpssmederij en inmiddels is uitgegroeid tot een grote, moderne en veelzijdige onderneming met meer dan veertig werknemers. Onder het genot van een drankje en een hapje konden de aanwezigen deze zaterdagmiddag luisteren naar de zangkunsten van de Jan de Roas Sjongers, geleid en begeleid door Sitta Bosman.

Indrukwekkend optreden bij 4 mei herdenking Heerenveen

De Jan de Roas Sjongers namen deel aan de 4 mei-herdenking in de doopsgezinde kerk in Heerenveen. Het koor zong vijf liederen, die helemaal aansloten bij het thema van de bijeenkomst. Tussen de liederen door werden korte toespraken gehouden. Het koor opende met Bange Nacht, een gedicht van Marie Koldijk uit Aldeboarn, op muziek gezet door dirigent Sitta Bosman. Daarna volgden twee liederen uit de Mauthausen Cyclus van Mikis Theodorakis: Flechtling en As de oarloch foarby is. Na Wy sjonge foar de frede werd de bijeenkomst afgesloten met het lied Wees niet bang, een gedicht van Freek de Jonge, ook op muziek gezet door Sitta Bosman. Veel van de 130 aanwezigen lieten na afloop blijken diep onder de indruk te zijn van de muzikale bijdrage van de Jan de Roas Sjongers. Na de herdenkingsbijeenkomst volgde een stille tocht naar het oorlogsmonument aan de van Maasdijkstraat in Heerenveen, waar burgemeester Tjeerd van der Zwan een krans legde.

Staande ovatie Jan de Roas Sjongers in Oranjewoud

Na een maandenlange, door corona gedwongen, pauze konden de Jan de Roas Sjongers eindelijk weer eens optreden. Dat gebeurde op 18 maart in restaurant-zalencentrum De Hof van de Koning in Oranjewoud, waar een avondvullend programma werd verzorgd ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de historische kaartclub De Heidebloem.

Ook nu hing het concert aan een zijden draadje, want in de laatste week voor het optreden vielen nog tal van zangers af wegens corona-besmetting. Maar ondanks een zwaar gehavende bezetting werd het optreden een groot succes, met als beloning een staande ovatie van de talrijke kaartclubleden.

Onder leiding van dirigente en pianiste Sitta Bosman werd een zeer gevarieerd repertoire ten gehore gebracht, met Friese, Nederlandse, Engelse en Duitse liederen. Het concert werd onderhoudend aan elkaar gepraat door spreekstalmeester Joop van den Bent.

Curieus

Het concert kende een curieus moment. Op een steenworp afstand speelde in het Abe Lenstra Stadion SC Heerenveen tegen Heracles. Een aantal kaarters volgde tijdens het concert via mobiele telefoons het scoreverloop. Op het moment dat het koor het lied Goya zong (een compositie van Sitta Bosman die in velerlei talen over scoren gaat, met als herkenbare tekst ‘tusken de peallen’, tussen de palen) klonk op een paar telefoons een helder pling-geluid: Heerenveen had gescoord: 1-0. Als dat geen optreden in het Abe Lenstra Stadion oplevert….

Burendag Nieuweschoot

En zo stonden we op 25 september in de namiddag op de Burendag in Nieuweschoot op het bedrijventerrein Meeter. Alles zat mee: het weer was prima, onze muziekinstallatie deed het, na 2 jaar “rust”‘ nog prima, de sfeer was ontspannen en heel gezellig, en de jeugd zong met de Ja zuster Nee zuster medley uit volle borst met ons mee.

Cultuurplein (festival)

Zaterdag 11 september hebben wij: de Jan de Roas Sjongers meegedaan met het cultuurplein(festival). Wij hebben van 13.00 uur tot 16.00 gezongen in de hervormde kerk te Nieuwehorne, die tevens open was vanwege de Monumentendag. De mensen die de zogenoemde bruin goud route “deden”, konden de kerk bekijken, er was een videopresentatie over de geschiedenis van de kerk, en ze konden naar de Jan de Roas Sjongers luisteren onder het genot van een kopje koffie of thee, aangeboden door de gastvrouwen van de kerk. En dat werd gewaardeerd! Publiek kwam, zat even rustig wat te drinken en te luisteren, en ging weer verder; we hebben geen moment voor een lege kerk gezongen. Wat we ten gehore brachten werd enthousiast ontvangen. Een geslaagde middag!!

Jan de Roas Sjongers bij opening cultureel seizoen

Op zaterdag 4 september werd in Heerenveen het cultureel seizoen geopend. Dat gebeurde tijdens een muziek-, zang- en dansfestival in en rond het Posthuis Theater. Het motto was: Fan ticht nei iepen, van dicht naar open. Vanwege corona zaten alle culturele activiteiten lange tijd op slot. Dat gold ook voor de Jan de Roas Sjongers, die anderhalf jaar niet mochten repeteren. Maar deze zonnige zaterdag kon er eindelijk weer worden opgetreden. Temidden van de meer dan 200 deelnemers waren de Jan de Roas Sjongers het enige koor. Zij traden onder leiding van dirigente/pianiste Sitta Bosman een klein uur op op het podium van de grote zaal van het Posthuis. Het talrijke publiek waardeerde het concert met een warm applaus.

Zie ook https://www.grootheerenveen.nl/grootheerenveen/cultuuretuitgaan/fan-ticht-nei-iepen-festival-trekt-veel-publiek

Optredens in seizoen 2019-2020

Bewoners van De Dilgt in Haren riepen om meer van de JdeRS

De Jan de Roas Sjongers gaven donderdag 20 februari een avondvullend concert in woonzorgcentrum De Dilgt in Haren. De grotendeels Groninger bewoners hadden veel waardering voor het zeer gevarieerde repertoire van het koor. De uit Friesland afkomstige personen konden vooral de Friestalige liederen zeer waarderen. De kans is groot dat de Jan de Roas Sjongers in de toekomst ook gaan optreden in andere locaties van Zinn, de zorgorganisatie waar De Dilgt onder valt. Aan de eind van het concert riep een aantal bewoners van De Dilgt dat zij nog meer wilde horen. Helaas was de beschikbare tijd voorbij. Maar de kans is groot dat het koor in de toekomst vanwege dit succes opnieuw naar Haren afreist om daar voor de bewoners van De Dilgt weer op te treden.

* opgenomen door Jolanda Jansma

Enthousiast publiek in Oranjewoudflat Heerenveen

De Jan de Roas Sjongers traden donderdag 22 januari op in de Oranjewoudflat in Heerenveen. Het was al weer de vierde keer dat het koor in deze serviceflat optrad. En aan de enthousiaste reacties van het publiek te horen zal het daar waarschijnlijk ook niet het laatste optreden zijn. Aan het eind van het concert scandeerden de toehoorders ‘bis, bis’. Het repertoire was in vergelijking met het optreden van vorig jaar sterk vernieuwd. ‘Jullie moeten volgend jaar beslist weer komen. Dan wil ik er weer bij zijn’, reageerde de oudste inwoonster van de Oranjewoudflat, de 102-jarige To Molenmaker. De volle recreatiezaal van de flat beloonde het zeer gevarieerde optreden met een staande ovatie.

JAN DE ROAS SJONGERS IN DE KOMPENIJE JUBBEGA

In het kader van de Moanne fan it Erfskip zongen de Jan de Roas Sjongers woensdag 13 november in de gymzaal van het multifunctioneel gebouw De Kompenije in Jubbega. Het concert was een initiatief van het weekblad Sa! dat een reeks aan activiteiten heeft georganiseerd in het kader van de Moanne fan it Erfskip. Het concert bestond uit twee delen. Voor de pauze zong het koor De Reade Hoeke uit Heerenveen. Na de pauze werd het programma gevuld door de Jan de Roas Sjongers. Uit het brede repertoire van het koor werden liederen gezongen, die pasten bij de Moanne fan it Erfskip. Zo werden liederen ten gehore gebracht op teksten van dorpsdichter en natuurman Geart Jabiks van den Berg, op muziek gezet door dirigente en begeleidster Sitta Bosman, liederen uit de Mauthausencyclus van Mikis Theodorakis, van Friese teksten voorzien van Baukje Wytsma, liederen die zijn geschreven door gevangenen in concentratiekamp Theresienstadt en andere liederen, die pasten in de sfeer van deze avond. Ook ditmaal kreeg het koor veel waardering en complimenten voor het zingen en het bijzondere, op het onderwerp toegesneden repertoire.

Veel bijval voor Jan de Roas Sjongers in volle Doopsgezinde kerk van Heerenveen

Op vrijdag 1 november 2019 gaven de Jan de Roas Sjongers hun eerste concert in het nieuwe seizoen. In de afgeladen volle Doopsgezinde kerk van Heerenveen kreeg het koor veel bijval van het enthousiaste publiek. Na afloop werden zangers en dirigente Sitta Bosman overladen met complimenten. Ook spreekstalmeester Jappie Kuiper werd geprezen voor zijn originele wijze van presenteren. Het programma was weer zeer gevarieerd en veeltalig. Andermaal bleek dat de grote verscheidenheid aan genres door de toehoorders op prijs wordt gesteld. Gevoelige songs werden afgewisseld met Friese liedjes (waarvan een groot deel door Sitta Bosman geschreven), swingende Engelstalige bluesnummers en enkele meezingmedleys, waaronder een selectie uit de tv-serie Ja zuster, nee zuster, die massaal werd meegezongen. Het was een succesvolle start van een nieuw seizoen.

* opgenomen door Sietze Hofsra

Optredens in seizoen 2018-2019

1 December zongen wij in Lindestede te Wolvega op uitnodiging van haar familie ter ere van de 91ste verjaardag van mevrouw vd Molen-de Haan, die lange tijd in Oude- en Nieuwehorne heeft gewoond. Mevrouw vd Molen wilde na afloop graag dat alle koorleden bij haar langs kwamen (ze is slecht ziend en rolstoelgebonden) om hen persoonlijk te bedanken. Ze had voor alle koorleden een attentie.

21 december verzorgden wij een Concert in Kerstsfeer in de Bonifatiuskerk van Oldeberkoop


Op 9 februari waren wij te zien en te horen bij het Kultuurklank festival in de Rinkelbom in Heerenveen

Op 7 maart trad het koor op in de Oranjewoud-flat in Heerenveen. Een volle zaal heeft genoten van het optreden. De reacties na afloop waren zeer lovend. Oudste toehoorder was mevrouw To Molemaker; zij werd onlangs 100 jaar. Ook oud-koorlid Willem Post en zijn vrouw, sinds drie jaar bewoners van de Oranjewoud-flat, zaten in de zaal. Willem kon enkele van de liederen zelfs nog meezingen. ‘Jullie moeten gauw een keertje terugkomen’, aldus één van de aanwezige vrouwelijke toehoorders na afloop.

Op vrijdag 15 maart traden de Jan de Roas Sjongers op in het wooncomplex Joris in ’t Veld-State in het centrum van Heerenveen. Vier jaar geleden trad het koor hier ook al eens op. Het werd een prettig weerzien. Het optreden begon met een muzikale gelukwens aan het adres van bewoner Gerrit Nijzing, de vader van koorlid Henk. Nijzing senior werd deze dag 96 jaar. Ook in Joris in ’t Veld-State ontmoetten enkele koorleden oude bekenden. Onder wie de 80-jarige Sietske Bruinsma-de Jong, geboren en getogen in Oudehorne. Zij waardeerde in het bijzonder de door dirigent en begeleider Sitta Bosman op muziek gezette gedichten van volksdichter Geert-Jabiks van den Berg, die veel rondzwierf op de Kiekenberg in Oudehorne. Na afloop nodigde een bewoonster het koor uit om over drie jaar terug te komen. Op haar 95ste verjaardag….Veel publiek bij Matineeconcert

Op zondagmiddag 14 april gaven wij onder de bezielende leiding van dirigente en pianiste Sitta Bosman een matineeconcert in onze thuisbasis De Kiekenhof in Nieuwehorne. Het was een zeer geslaagd optreden. De publieke belangstelling was groot; de zaal was nagenoeg volledig gevuld. Het was een concert met verrassingen. Zo kwam de 10-jarige Ruben Regeling uit Emmeloord ineens het toneel op en zong bijzonder zuiver het lied Song for the Mira. Een staande ovatie was de beloning. Ouders en opa en oma konden terecht trots zijn op Rubens prachtige optreden. De mannen verlieten tijdens het concert het podium om staande te midden van het publiek – deels a capella – het lied Steal Away te zingen. Tijdens het afsluitende Take me Home zong een delegatie van MeiMeKoar uit Jirnsum staande in de zaal spontaan mee. Sitta Bosman leidt en begeleidt ook dit koor. Na afloop kreeg het koor veel lovende woorden voor het concert. In het bijzonder werd de gevarieerdheid van het repertoire geprezen. 

* opgenomen door Simone Bonsma, Ilse van Batenburg en Sietze Hofstra

Jan de Roas Sjongers op 4 mei-herdenking Nieuwehorne

Voor de zevende keer op rij werkten de Jan de Roas Sjongers mee aan de jaarlijkse 4 mei-herdenking in eigen woonplaats Nieuwehorne. In een afgeladen volle kerk zong het koor zes heel toepasselijke liederen. Daarbij (weer) een nieuw lied, Nijs, geschreven door dirigente en pianiste Sitta Bosman. Het is een actuele interpretatie van het lied Wijnglas, dat cabaretier Jean Louis Pisuisse ruim 100 jaar geleden zong.

Ook de liederen Wy sjonge foar de frede, Bange Nacht en Dream zijn geschreven door Sitta Bosman. Het lied Flechtling komt uit de Mauthausen Cyclus van Mikis Theodorakis, op Friese tekst gezet door Baukje Wytsma. Tot slot zongen de Jan de Roas Sjongers Alles Kin, oorspronkelijk geschreven door Karel Svenk in concentratiekamp Theresienstadt in Tsjechie. De Friese tekst is geschreven door Evert de Jong.

Aan de zeer stijlvolle herdenking werd verder meegewerkt door leden van muziekvereniging De Vrije Fries.

* opgenomen door Ilse van Batenburg

Citaat van de website van Sa24.nl: De mannen van de Jan de Roas Sjongers zingen nummers met een link naar oorlog en strijd voor rechtvaardigheid. Indruk maakt het laatste lied ‘Alles Kin’, een bewerking van de Terezin Mars. Dit lied werd in concentratiekamp Theresienstadt altijd aan het einde gezongen van de revues en cabarets die daar regelmatig werden gespeeld. Een kracht gevend nummer met in het Fries vertaalde tekst. ‘Fertrouwen in ús hert’, ‘Wy bûge net’ en ‘Eltse dei bringt nije moed.’

Het volledige verslag van de 4 mei herdenking in Nieuwehorne is te vinden op de website van Sa onder de link: https://sa24.nl/wy-buge-net/