Komende optredens

HET CORONA VIRUS SLAAT OOK TOE VOOR WAT BETREFT OPTREDENS VAN JAN DE ROAS: Het concert op 20 maart gaat niet door, evenals het concert in Tijnje, gepland voor 6 juni!! En ook het Maitiidstreffen op zaterdag 9 mei is tot nader te bepalen datum uitgesteld.

Op 20 maart 2020 zouden wij zingen wij in de Koningshof te Heerenveen op uitnodiging van de kaartclub “De Heidebloem” Aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 9 mei 2020 doen wij mee met het Maitiidstreffen : een gezamelijk concert met de Vrije Fries, Let’s Try en Sjongnocht in de Sporthal van Nieuwehorne. Aanvang 20.00 uur

Voor Zaterdag 6 juni 2020 zijn er besprekingen over een concert met 3 koren in Tijnje, waar de Jan de Roassjongers ook gaan meedoen. nadere informatie volgt

Op 6 november komen wij op uitnodiging van het comité Zin in Zuid zingen in de Sionskerk te Oudeschoot. Aanvang 20.00 uur