Komende optredens

Jan de Roas heeft nu vakantie. Begin oktober starten onze repetities weer. Over optredens in het nieuwe seizoen 2019-2020 wordt druk overlegd en onderhandeld. 

Vast staat al : 1 november in Heerenveen in de Doopsgezinde kerk :

Op 20 maart 2020 zingen wij in de Koningshof te Heerenveen op uitnodiging van de kaartclub “De Heidebloem” Aanvang 20.00 uur

Zaterdag 9 mei 2020 doen wij mee in een gezamelijk concert met de Vrije Fries, Let’s Try en Sjongnocht in de Sporthal van Nieuwehorne. Aanvang 20.00 uur